กิจกรรม : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสูประชาชนตำบลพนมวังก์ ประจำปี 2562

รายละเอียด :
    

 อบต.พนมวังก์ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพนมวังก์ จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่ประชาชนตำบลพนมวังก์ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2562    อ่าน 41 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**