กิจกรรม : ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563


รายละเอียด :
    

วันที่  14  สิงหาคม  2563  เวลา 09.00 . นายถาโรจน์   แก้วมาก  ประธานสภา อบต.พนมวังก์  ได้ดำเนินการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1/๒๕63  ณ ห้องประชุมสภา อบต.พนมวังก์ เพื่อพิจารณา (ร่าง)  ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  วาระที่ 1  วาระรับหลักการ  และพิจารณาข้อราชการอื่น

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563    อ่าน 23 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**