ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 อบต.พนมวังก์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
12 มิ.ย. 2563
2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
03 มิ.ย. 2563
3 เข้าแถวเคารพธงชาติ 16 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
16 มี.ค. 2563
4 เข้าแถวเคารพธงชาติ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
03 ก.พ. 2563
5 เข้าแถวเคารพธงชาติ 18 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
18 พ.ย. 2562
6 สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในสถานศึกษาด้านพลังงาน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
12 ก.ค. 2562
7 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
11 ก.ค. 2562
8 เข้าแถวเคารพธงชาติ 1 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
02 ก.ค. 2562
9 ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลพนมวังก์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
07 พ.ค. 2562
10 คณะผู้บริหารและพนักงาน อบต.พนมวังก์ ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
09 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2