ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในสถานศึกษาด้านพลังงาน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
12 ก.ค. 2562
2 เข้าแถวเคารพธงชาติ 1 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
02 ก.ค. 2562
3 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขึงหนังและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งยางเปล สังกัด อบต.พนมวังก์ เตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
16 พ.ค. 2561
4 อบต.พนมวังก์ร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูนสมรรถภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อสม.รพสต.สี่แยกไสยวน ลงเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
10 พ.ค. 2561
5 ประชุมหารือข้อราชการ 7 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 พ.ค. 2561
6 เข้าแถวเคารพธงชาติ 7 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
08 พ.ค. 2561
7 แผนการออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
07 เม.ย. 2561
8 22 มิ.ย.60 เวลา 09.30 น.นายสมชาติ รักชุม นายก อบต.พนมวังก์ เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ "ผลิตของชำร่วย/ดอกไม้จันทร์" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
22 มิ.ย. 2560
9 นายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอควนขนุน เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหา จากสภาวะอุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
56
21 มิ.ย. 2560
10 แผนการออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
30 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2