ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ จำนวน  ๑ ตำแหน่ง  ๑  อัตรา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน