ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เรื่อง : การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT)
  รายละเอียด :

 ขอความร่วมมือทุกท่าน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT) เพื่อเป็นการประเมินเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์  โดยขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ภายในเดือน มิถุนายน 2563 ตามช่องทางดังนี้

1.ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/38rr8w และ

2.ระบบไลน์

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน