ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคล และกำหนด วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
  รายละเอียด :

 

๐๐๑

นายศรศักดิ์    มาทอง

๐๐๒

นายประวิทย์  คงบุญทอง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 45 คน