ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เรื่อง : ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  รายละเอียด :

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์  ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ..๒๕๖๓ จำนวน 1  ตำแหน่ง 1  อัตรา

 

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่งคนงานทั่วไป

ลำดับที่สอบได้

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ สกุล

หมายเหตุ

๐๐๑

นายศรศักดิ์            มาทอง

 

๐๐๒

นายประวิทย์          คงบุญทอง

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 51 คน