ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านระหว่างควน-วังบ่อ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน