ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เรื่อง : ประชุมสภา อบต.พนมวังก์ สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563
  รายละเอียด :

 วันที่  14  สิงหาคม  2563  เวลา 09.00 . นายถาโรจน์   แก้วมาก  ประธานสภา อบต.พนมวังก์  ได้ดำเนินการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1/๒๕63  ณ ห้องประชุมสภา อบต.พนมวังก์ เพื่อพิจารณา (ร่าง)  ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  วาระที่ 1  วาระรับหลักการ  และพิจารณาข้อราชการอื่น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน