ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์แผนงานโครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายละเอียด :

 อบต.พนมวังก์ แจ้งประชาสัมพันธ์แผนงานโครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือโครงการสำคัญๆที่จะดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 โครงการ โดยสามารถขอตรวจดูได้ที่กองช่าง อบต.พนมวังก์ ในวันเวลาราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน