ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ ถนนสายหนองหญ้าปล้อง บรรจบสาย 41 หมูที่ 3 ตำบลพนมวังก์ อำเอภควนขนุน จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน