ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาบ่อลา โดยก่อสร้างถนนผิวจารา Para Asphaltic Concrete จำนวน ๓ ช่วง มีพื้นที่ไม่้น้อยกว่า ๕,๗๒๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพ
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน