ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เรื่อง : ประชุมสภา อบต.พนมวังก์ สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2563
  รายละเอียด :

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์  กำหนดประชุมสภาฯ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2/2563  ในวันที่  24 พฤสจิกายน  2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 4 คน