ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เรื่อง : พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารเอนกป
  รายละเอียด :

 อบต.พนมวังก์ ได้จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเขาพนม ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 52 คน