ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
31 ม.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบสองชั้น สายหนองถิ่น หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
29 ม.ค. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบสองชั้น ถนนสายหนองถิ่น หมู่ที่ ๒ ตำบลพนมวังก์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 720 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 ม.ค. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง ประกาวราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบสองชั้น สายหนองถิ่น หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
20 ม.ค. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน1 คัน (ครั้งที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
14 ม.ค. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1คัน (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
14 ม.ค. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563าณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
14 ม.ค. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ( ดาวน์โหลดเอกสาร
5
13 ม.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
09 ม.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
07 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33