ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไอดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่มอไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 เม.ย. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน Para Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท .ถ.69-004 สายทุ่งข่า-เขานางชี หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวังก์ กว้าง 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
29 เม.ย. 2563
3 ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
27 เม.ย. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนน Para Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.69-009 สายเขาพนม-ทุ่งขึงหนัง หมู่ที่ 1,6 ต.พนมวังก ดาวน์โหลดเอกสาร
21
21 เม.ย. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำปลา หมู่ที่ 6 โดยก่อสร้างถนนผิวจราจร Para Asphaltic Conrete ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1, ดาวน์โหลดเอกสาร
21
10 เม.ย. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1คัน (ร่างประกวดราคา) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
09 เม.ย. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน Para Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่่น พท.ถ.69-009 สายเขาพนม-ทุ่งขึงหนัง หมู่ที่ 1,6 ตำบลพนมวังก์ จำนวน 2 ช่วง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
08 เม.ย. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเกาะอ้ายเฒ่า ตำบลพนมวังก์ องค์การบริหารส่วนตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
08 เม.ย. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งยางเปล องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวั ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 เม.ย. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่องประกาศร่างประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนน Para Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.69-009 สายเขาพนม-ทุ่งขึงหนัง หมู่ที่ 1,6 ต.พนมวังก์ จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
31 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36