ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำเขาบ่อลา โดยก่อสร้างถนนผิวจารา Para Asphaltic Concrete จำนวน ๓ ช่วง มีพื้นที่ไม่้น้อยกว่า ๕,๗๒๔ ต ดาวน์โหลดเอกสาร
6
18 พ.ย. 2563
2 ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาบ่อลา โดยก่อสร้างถนนผิวจารา Para Asphaltic Concrete จำนวน ๓ ช่วง มีพื้นที่ไม่้น้อยกว่า ๕,๗๒๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
06 พ.ย. 2563
3 ประกาศราคากลางจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ ถนนสายหนองหญ้าปล้อง บรรจบสาย 41 หมูที่ 3 ตำบลพนมวังก์ อำเอภควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
02 พ.ย. 2563
4 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
15 ต.ค. 2563
5 แผนจัดหาพัสดุ แบบ ผ.ด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
15 ต.ค. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลพนมวังก์ บริเวณหมู่ที่ 3,7,1 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
19 ส.ค. 2563
7 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองพังโย หมู่ที่ 5 บ้านพนมวังก์ ตำบลพนมวังก์ สันฝายกว้าง 2.50 เมตร ยาว 14 เมตร สูง 1.50 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
51
11 ส.ค. 2563
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองพังโย หมู่ที่ 4 บ้านพนมวังก์ ตำบลพนมวังก์ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 14 เมตร สูง 1.50 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
49
11 ส.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลพนมวังก์ บริเวณหมู่ที่ 3,7,1 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
04 ส.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่องประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดภายในตำบลพนมวังก์ บริเวณหมู่ที่ 3,7,1 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
22 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43