ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลพนมวังก์ บริเวณหมู่ที่ 3,7,1 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
19 ส.ค. 2563
2 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองพังโย หมู่ที่ 5 บ้านพนมวังก์ ตำบลพนมวังก์ สันฝายกว้าง 2.50 เมตร ยาว 14 เมตร สูง 1.50 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
21
11 ส.ค. 2563
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองพังโย หมู่ที่ 4 บ้านพนมวังก์ ตำบลพนมวังก์ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 14 เมตร สูง 1.50 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
22
11 ส.ค. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลพนมวังก์ บริเวณหมู่ที่ 3,7,1 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
04 ส.ค. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่องประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดภายในตำบลพนมวังก์ บริเวณหมู่ที่ 3,7,1 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
22 ก.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 40-0154 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
17 ก.ค. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 40-0154 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
16 ก.ค. 2563
8 ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านระหว่างควน-วังบ่อ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
15 ก.ค. 2563
9 ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสหมาก-บ่อนาว หมู่ที่ 7 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
08 ก.ค. 2563
10 ประชาสัมพันธ์งานจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขึงหนัง หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
03 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42