ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
**
**
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.69-0069 ถนนสายเลียบคลองอ้ายโต หมู่ที่ 2 บ้านระหว่างควน ตำบลพนมวังก์ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,335 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,340 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [24 พ.ย. 2563]
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนน Para Asphalt Concrete รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.69-0016 สายทุ่งขึงหนัง - พนมวังก์ หมู่ที่ 5,6 บ้านพนมวังก์ ตำบลพนมวังก์ จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 10,075 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [18 พ.ย. 2563]
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
[ 1 ][ 2 ]  >  >>