ข่าว : นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลพนมวังก์

รายละเอียด  : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ ได้กำหนดประชุมสภาฯ สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ผู้แจ้งข่าว : สำนักงานปลัด ประกาศเมื่อ :