ข่าว : โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเขาพนม ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด  : โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเขาพนม ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงผู้แจ้งข่าว : พนักงาน อบต. ประกาศเมื่อ :