ข่าว : การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563

รายละเอียด  : อบต.พนมวังก์ แจ้งการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563ผู้แจ้งข่าว : พนักงาน อบต. ประกาศเมื่อ :