ข่าว : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียด  : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา
     
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการผู้แจ้งข่าว : พนักงาน อบต. ประกาศเมื่อ :