ข่าว : ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT) เพื่อเป็นการประเมินเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์

รายละเอียด  : ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT) เพื่อเป็นการประเมินเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
     
1.ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/38rr8w และ
     
2.ระบบไลน์
     
ผู้แจ้งข่าว : พนักงาน อบต. ประกาศเมื่อ :