ข่าว : อบต.พนมวังก์ จัดโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น (กิจกรรมวันลอยกระทง) และโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การแข่งขันตีกลองพรก) ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ อ่างเก็บน้ำเขาบ่อลา หมู่ที่ 5 ตำบลพนมวังก์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป

รายละเอียด  : อบต.พนมวังก์ จัดโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น (กิจกรรมวันลอยกระทง) และโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การแข่งขันตีกลองพรก) ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ อ่างเก็บน้ำเขาบ่อลา หมู่ที่ 5 ตำบลพนมวังก์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไปผู้แจ้งข่าว : พนักงาน อบต. ประกาศเมื่อ :