ข่าว : โครงการ Big Cleaning Day

รายละเอียด  : องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ กำหนดจัดกิจกรรมCleaning Day (กิจกรรม พัฒนาบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำเขาบ่อลา)
     
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563
     
ณ บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำเขาบ่อลา หมู่ที่ 2,5 ตำบลพนมวังก์
     
เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป ขอเชิญจิตอาสาพระราชทาน เราทำดีด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันผู้แจ้งข่าว : สำนักงานปลัด อบต. ประกาศเมื่อ :