ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เรื่อง : โครงการ Big Cleaning Day
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์  กำหนดจัดโครงการ  Big Cleaning Day  (กิจกรรม พัฒนาบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำเขาบ่อลา) ในวันพฤหัสบดีที่  29  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ขอเชิญจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนตำบลพนมวังก์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน