ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 พ.ย. 2563
2 ประชุมสภา อบต.พนมวังก์ สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
21 พ.ย. 2563
3 โครงการ Big Cleaning Day ดาวน์โหลดเอกสาร
24
22 ต.ค. 2563
4 สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
20 ต.ค. 2563
5 โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น (กิจกรรมวันลอยกระทง) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
15 ต.ค. 2563
6 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
15 ต.ค. 2563
7 แผนจัดหาพัสดุ แบบ ผ.ด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
15 ต.ค. 2563
8 ประชาสัมพันธ์แผนงานโครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
15 ต.ค. 2563
9 กิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ 5 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
05 ต.ค. 2563
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
02 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30