การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สถิติการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 มิ.ย. 2563
2 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ต.ค. 2562
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 ต.ค. 2562
4 นโยบายคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน อบต. และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 ต.ค. 2562
5 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุุคคลประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ต.ค. 2562
6 ประกาศช่องทางการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.พนมวังก์ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
22 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1