การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สถิติการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 มิ.ย. 2563
2 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 ต.ค. 2562
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 ต.ค. 2562
4 นโยบายคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน อบต. และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 ต.ค. 2562
5 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุุคคลประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 ต.ค. 2562
6 ประกาศช่องทางการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.พนมวังก์ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
22 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1